Ravimi kõrvaltoimetest teavitamine

Tootjad

Tootjaid pole

Privaaatsupoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA

1. Klient, kes soovib tellida kaupu veebipoest www.norameda.ee, peab seal registreeruma, sisestades oma kasutajanime ja salasõna. Veebipood www.norameda.lt kinnitab, et registreerumise fakt ei tähenda, et kliendile hakatakse saatma infoteateid, välja arvatud need, mida on vaja kaupade tellimiseks ja kättetoimetamiseks.

2. Kaupu tellides peab klient esitama nende kättetoimetamiseks vajalikud isikuandmed: eesnime, perekonnanime, kaupade kättetoimetamise aadressi, telefoninumbri ning muud kaupade kättetoimetamiseks vajalikud andmed. Veebipood www.norameda.ee kinnitab, et neid andmeid kasutatakse ainult kaupade tellimise ja kättetoimetamise eesmärgil. Veebipood www.norameda.lt kohustub antud infot kolmandatele isikutele mitte avaldama, välja arvatud www.norameda.lt partnerid, kes osutavad kaupade kättetoimetamisteenust või muid kliendi tellimuse esitamise või täitmisega seotud teenuseid. Igasugused muud kliendi isikuandmete kolmandatele isikutele avaldamise erandjuhud kooskõlastatakse alati kliendi endaga. Kõigil muudel juhtudel võib kliendi mistahes isikuandmeid kolmandatele isikutele avaldada ainult Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud juhtudel.

3. Registreerudes www.norameda.ee veebipoes ja sealt kaupu tellides kohustub klient oma registreerimisandmeid hoidma ja neid mitte kellelegi avaldama. Samas kinnitab klient registreerudes, et ta on täisealine ning tal on õigus tellida kaupu veebipoest www.norameda.lt. Juhul, kui klient oma registreerimisandmed avaldab, on www.norameda.lt vaba igasusgusest sellega seotud vastutusest.

4. Veebipood www.norameda.ee kinnitab, et püüab kliendi isikuandmete kaitseks kasutada kõige uuenduslikumaid tehnoloogiaid.